Vernieuwing windpark Jaap Rodenburg

Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om het windpark Jaap Rodenburg te vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens (tiphoogte 150 meter).

De oude windmolens worden gesloopt ten behoeve van het nieuwe windpark. Om dit planologisch mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. De ontwerp omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd gedurende een periode van 6 weken, zodat een ieder zienswijzen kan indienen.