‘Donatie op Locatie’ geeft geld aan Flevolandse initiatieven

Flevolandse initiatieven voor sociale of culturele activiteiten kunnen geld krijgen van het VSBfonds. Het fonds start met Donatie op Locatie in Flevoland. Wie vóór 10 mei een idee voor een activiteit indient kan, bij goedkeuring, tot maximaal tienduizend euro ontvangen. Medewerkers van VSBfonds zijn op 30 mei aanwezig, om in samenwerking met onder meer CMO Flevoland, te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot tienduizend euro. Binnen twee weken na het gesprek horen aanvragers of ze van VSBfonds een donatie krijgen.

 

Ideeën aanmelden

Wie een mooi idee heeft waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit kan zich melden. Het gaat om initiatieven waardoor mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap. De aanvraag moet vóór 10 mei binnen zijn bij het VSBfonds. Aanmelden kan via www.vsbfonds.nl. Op die website is ook alle informatie te vinden.

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat
sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de
kwaliteit van de Nederlandse samenleving