Intentieverklaring beheer en behoud Watererfgoed noordelijk Flevoland

| |

Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente  Noordoostpolder en gemeente Urk hebben vrijdag 8 februari in Emmeloord een intentieverklaring getekend over de bescherming, het beheer en behoud van watererfgoed in noordelijk Flevoland. Tot het watererfgoed behoren de bruggen, sluizen, stuwen, draaikommen en gemalen. Dit unieke watersysteem ligt ten grondslag aan het ontstaan van noordelijk Flevoland en is van grote cultuurhistorische waarde.

De partijen spreken af om bij het beheer en onderhoud van het watersysteem rekening te houden met het
unieke karakter van de opbouw en structuur van de vaarten, kanalen en sloten. De opbouw van de dorpen in
noordelijk Flevoland heeft een sterke relatie met deze structuur. Daarnaast willen zij het watersysteem benutten voor culturele en recreatieve doelen.

v.l.n.r: Heemraad Jan Nieuwenhuis, gedeputeerde Michiel Rijsberman, wethouder Freek Brouwer van de gemeente Urk en burgemeester Harald Bouman van de gemeente Noordoostpolder. Foto: Jeffrey Korte

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Onze watererfgoed herinnert aan onze wordingsgeschiedenis, een
belangrijk hoofdstuk uit het verhaal van Flevoland dat we met elkaar willen koesteren.” Ook Heemraad Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland is als initiatiefnemer blij met de samenwerking. “We gaan er gezamenlijk voor zorgen dat er aandacht blijft voor beheer en onderhoud van dit waardevolle watererfgoed dat het verhaal van de polder vertelt.”

Het watererfgoed krijgt op deze manier aandacht als Flevolands monument en als onderdeel van de poldergeschiedenis in Nederland. Een geschiedenis van droogmaken en inpolderen. De Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed (RCE) heeft de Noordoostpolder geselecteerd als een wederopbouwgebied van nationaal belang. Dit onderstreept de unieke positie van de Noordoostpolder in de Nederlandse poldergeschiedenis.

Foto Urkersluis: Dick Vos 

Deel dit nieuwsbericht...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Vorige artikel

Team Edu-match wint ‘Lerarentekort: De Challenge’

The Library Session met Julia Zahra

Volgende artikel