Stichting Productie Fabriek Almere nieuwe lokale omroep van Almere

| |

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft op 11 juni 2019 het bezwaar van stichting Almedia tegen de keuze van de gemeenteraad verworpen. Hierdoor is Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA) de nieuwe lokale omroep van Almere.

Op 31 mei 2017 staakte stichting Media036 haar activiteiten. Hierdoor kwam de licentie voor de lokale omroep in Almere vrij. Verschillende geïnteresseerden hebben bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) vervolgens kenbaar gemaakt de lokale omroep van de stad te willen worden.

Naar aanleiding hiervan heeft het CvdM de gemeente verzocht om te toetsen of partijen voldoen aan de eisen die worden gesteld door de Mediawet 2008 om aangewezen te worden als lokale omroep en om een gemotiveerd advies te geven over de ingediende aanvragen. Bij meerdere aanvragen dient de gemeenteraad aan te geven welke lokale publieke media-instelling volgens hen het beste de functie van lokale publieke media-instelling kan uitoefenen.

De gemeenteraad heeft op 20 december 2018 een weloverwogen voorkeur uitgesproken voor Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA). Deze voorkeur werd voorgedragen bij het CvdM. In de daarop volgende procedure hebben betrokken partijen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Stichting Almedia (Almedia) heeft hier op 5 februari 2019 gebruik van gemaakt en diende een zienswijze in bij het CvdM. Almedia gaf aan het oneens te zijn met het advies van de gemeenteraad en was van mening dat in de gevolgde procedure door de gemeente fouten en slordigheden zouden zijn begaan.

Op verzoek van het CvdM heeft de gemeente een reactie opgesteld naar aanleiding van de door Almedia ingediende zienswijze en deze onderbouwd met bijbehorende stukken naar het CvdM gestuurd.
Het CvdM heeft daarom besloten om de aanwijzingsaanvraag van Stichting Almedia af te wijzen en Stichting Productie Fabriek Almere aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Almere. Dit besluit is geldig van 11 juni 2019 tot 11 juni 2024.

Nu de zendmachtiging aan SPFA is toegewezen, gaat de gemeenteraad met SPFA in overleg om te komen tot een mooi en passend media-aanbod voor Almere met een optimale inzet van de financiële middelen.

Er is nog 1 hobbel te nemen. Het besluit van het CvdM heeft nog geen formele rechtskracht. Dat is aan de orde nadat de bezwarentermijn is verlopen, zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Binnen deze termijn kan bezwaar worden aangetekend door belanghebbenden. Wanneer van dit recht gebruik wordt gemaakt, heeft dit geen opschortende werking.

Deel dit nieuwsbericht...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Vorige artikel

2-daagse workshop Autisme Op Je Bord

Theatergroep Suburbia dreigt opnieuw te moeten verdwijnen

Volgende artikel