Theatergroep Suburbia dreigt opnieuw te moeten verdwijnen

| |

Na het mogelijke vertrek van Vis á Vis staat nu ook theatergroep Suburbia uit Almere op het punt te verdwijnen. De minister van OCW onttrekt budget aan het Fonds Podiumkunsten voor vernieuwing in de BIS en het volgen van de fair practice code. Daardoor is er een groot risico dat straks meer dan de helft van de huidige meerjarig gesubsidieerde makers en organisaties bij het Fonds Podiumkunsten buiten de boot gaan vallen.

Binnen de podiumkunsten blijken onder andere Theatergroep Suburbia en Orkater nu al buiten spel te staan doordat ze straks niet kunnen aanvragen in de Basisinfrastructuur (BIS), maar ook niet meer bij het fonds, als de aangekondigde budgetvermindering van € 8,6 miljoen wordt doorgezet.


Scènefoto: uit ‘De nacht, de moeder van de dag’ – foto: Bart Grietens

Zakelijk leider Jos van Hulst van het Almeerse stadsgezelschap Suburbia: “natuurlijk onderschrijven ook wij het belang van vernieuwing en een eerlijke betaling in de kunsten. Maar wat de minister nu presenteert als een investering is niet anders dan een bezuiniging op het middenveld in de podiumkunsten. Om het voor anderen mogelijk te maken wat wij al jarenlang succesvol doen: cultuur maken voor en door iedereen.”

In juni presenteerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Engelshoven, haar uitgangspuntenbrief. Daarin formuleert ze: “Door meer rekening te houden met keuzes die lokaal worden gemaakt, kunnen we betere randvoorwaarden creëren voor een rijk, divers en bloeiend cultureel leven. (…) Samen met gemeenten en provincies wil ik cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis geven.”

Net als 4 jaar geleden koos ook toen het Fonds Podiumkunsten voor doorstroming, dynamiek en innovatie omdat er te weinig budget voorhanden was. Ondanks alle mooie woorden van de minister over samen optrekken met lokale overheden, lijkt haar voornemen te stranden op de beleidsvrijheid van de cultuurfondsen. Regionale inbedding van de BIS of bij de rijksfondsen lijkt niet plaats te vinden.

Daarmee dreigt de snelgroeiende provincie Flevoland zijn enige theatergezelschap dat toneel maakt voor volwassenen te verliezen.


Vorige artikel

Stichting Productie Fabriek Almere nieuwe lokale omroep van Almere

Rijk en MRA tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Volgende artikel
Share
Tweet
Pin
Share