Verkiezingsbijeenkomst in Windesheim

De Stadmakerij organiseert in samenwerking met Provinciale Staten vier verkiezingsbijeenkomsten. De derde vindt plaats op donderdag 14 maart van 19.30 tot 21.00 uur in Hogeschool Windesheim (zaal AL 1.54) aan de Hospitaaldreef 5 te Almere.

De vier thema’s voor Almere:

Floriade: De ene partij wil dat elke Flevolander de Floriade kan bezoeken, de ander wil er geen cent meer aan uitgeven. Is de Floriade een kans voor de provincie?

Stadsontwikkeling: Almere groeit nog steeds. De ene schaalsprong volgt de andere op. Maar hoe blijven we bereikbaar? Komt er een nieuwe IJmeer verbinding?

Economie: Welke bedrijven wil Almere en de provincie Flevoland naar de provincie toehalen?

Voorzieningen: Heeft Almere genoeg voorzieningen voor haar inwoners? Of is Amsterdam zo dichtbij, dat de inwoners naar de hoofdstad reizen voor kunst, cultuur, sport en welzijn?

In korte debatjes en met inbreng van maatschappelijke organisaties en het publiek worden de thema’s besproken. Bezoekers kunnen in gesprek met kandidaten voor Provinciale Staten. Of zich informeren bij maatschappelijke groepen die ook met de ontwikkeling van Flevoland bezig zijn.