Vijf nieuwe partners voor Flevolandse Energie Agenda (FEA)

| |

Vijf Flevolandse woningcorporaties zijn op maandag 11 maart officieel partner geworden van de Flevolandse
Energie Agenda. Het gaat om Centrada (Lelystad), GoedeStede (Almere), Harmonisch Wonen (Lelystad),
Mercatus (Noordoostpolder) en Patrimonium(Urk). Daarmee deelt het grootste deel van de Flevolandse
woningcorporaties de ambitie van de FEA om in 2050 Flevoland CO2-neutraal te laten zijn. De
woningcorporaties Woonpalet (Zeewolde) en OFW (Dronten) hebben al eerder hun handtekening onder de
Agenda gezet.

Deze woningcorporaties hebben bij elkaar tienduizenden woningen in bezit, die de komende
jaren in meer of mindere mate energieneutraal gemaakt zullen worden. Daarmee vervullen ze een
belangrijke rol bij het verduurzamen van de Flevolandse woningvoorraad. Het totale aantal partners van de
Flevolandse Energie Agenda komt met deze nieuwe partijen op 25.

Flevolandse Energie Agenda

In de Flevolandse Energie Agenda hebben de partijen afgesproken om de komende jaren te werken aan een
aantal grote opgaven in de provincie: het energieneutraal maken van alle woningen en bedrijven en ruimte
bieden voor initiatieven voor opwek van hernieuwbare energie, zowel in de steden en dorpen, als
daarbuiten. Tegelijkertijd willen de betrokken partijen ook het goede voorbeeld geven door hun eigen
organisaties energieneutraal te maken.

Samen

De kracht van de Flevolandse Energie Agenda zit volgens de deelnemende partijen vooral in de
samenwerking. Door met elkaar kennis uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen kan de overgang
naar een duurzame toekomst worden versneld. Alle partijen zijn nu al volop bezig met allerlei projecten,
maar door krachten te bundelen willen de deelnemers aan de Energieagenda elkaar versterken.
Tegelijkertijd worden andere partijen die nog niet bij de Agenda betrokken zijn, maar wel zouden willen
bijdragen, van harte uitgenodigd om mee te doen.

Previous

Gemeente Almere gaat nauw samenwerken met beschermingsbewindvoerders

Sterrenkijkdagen op De Kemphaan

Next