Nieuwe coalitie voor Almere

| |

De gemeente Almere heeft een nieuwe coalitie. Zes coalitiegenoten verbinden zich met zes wethouders in een nieuw coalitie-akkoord voor de tweede helft van deze raadsperiode. Het coalitie-akkoord kent nieuwe relevante doelen en voornemens.

Onderwerpen zijn op punten geactualiseerd en wat grotendeels uit het vorige coalitieakkoord wordt voortgezet, is in het document opgenomen. De coalitiegenoten gaan ambitieuze doelstellingen niet uit de weg, maar het is een akkoord op hoofdlijnen. Ook om de raad een maximale rol te kunnen geven in de uitwerking ervan.

De nieuwe coalitie bestaat uit zes partijen met gezamenlijk 24 van de 45 raadszetels, te weten: VDD, D66, GroenLinks, Leefbaar Almere, ChristenUnie en het CDA. Er komt één wethouder bij in het college, namelijk de Almeerse Froukje de Jonge. Zij was ook in de vorige raadsperiode wethouder van het CDA. Voor de rest van deze periode gaat het college dus door met zes in plaats van zeven wethouders.

De wethouders

  • Hilde van Garderen
  • Julius Lindenbergh
  • Maaike Veeningen
  • Jan Hoek
  • Roelie Bosch
  • Froukje de Jonge

Tijdens de Politieke Markt van Almere, vandaag donderdag 6 februari, geeft fractievoorzitter en formateur Ulysse Ellian een toelichting op de totstandkoming en inhoud van het nieuwe akkoord. Onmiddellijk daarna wordt het document gepubliceerd. Een week later (13 februari) spreekt de raad inhoudelijk met elkaar over het akkoord. Naar het zich nu laat aanzien wordt mevr. de Jonge diezelfde avond als wethouder voorgedragen voor installatie.

Vorige artikel

Bouw Weerwater brug komt dichterbij

Onderzoek naar scholingsbehoefte volwassen mensen met beperking

Volgende artikel