Veiligheidsregio vaardigt noodmaatregel uit

| | ,

In de strijd tegen het coronavirus heeft de veiligheidsregio Flevoland de volgende regeling vastgesteld. Deze is van kracht in de volgende gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de
Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en
samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan
waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel
te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en
in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.

Eet- en drinkgelegenheden moeten worden gesloten. Uitgezonderd zijn bedrijfskantines en horeca voor hotelgasten. Deze zijn niet voor publiek geopend. Ook sport- en fitnessclubs gaan dicht. Hieronder vallen ook zwembaden, sporthallen en sportvelden. De regeling geldt ook voor sauna’s en seksgelegenheden. Tot slot gaan ook de coffeeshops dicht, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie). Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen. Alle aanwijzingen door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Deel dit nieuwsbericht...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Vorige artikel

Ondernemers krijgen steun via Zelfstandigenloket

Wijkteams Almere starten Coronamaatjes Almere

Volgende artikel