Veilig thuis herstellen in een kwetsbare periode

| |

Thuis herstellen tijdens een kwetsbare periode, op een veilige manier. In het Flevoziekenhuis is deze unieke vorm van zorg sinds kort mogelijk voor patiënten die een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan. Het Flevoziekenhuis is momenteel het enige perifere ziekenhuis in de regio dat deze speciale zorg mag en kan bieden.

Stamceltransplantatie

Patiënten met bijvoorbeeld beenmergkanker (multipel myeloom) of lymfeklierkanker kunnen in aanmerking komen voor een autologo stamceltransplantatie (transplantatie van eigen stamcellen). Dit is een ingewikkelde en intensieve behandeling, die wordt uitgevoerd in het Amsterdam UMC. De eerste periode na de stamceltransplantatie zijn patiënten erg gevoelig voor infecties, omdat hun weerstand zeer laag is. Voorheen moesten ze daarom direct na de transplantatie in het Amsterdam UMC twee tot drie weken in het Flevoziekenhuis blijven. “Dat is sinds kort veranderd”, vertelt internist-hematoloog Bregje van Zaane. “Een deel van deze patiënten kan nu ook thuis herstellen. Als Flevoziekenhuis bieden wij daarbij de maximale patiëntveiligheid en de hoogste kwaliteit zorg.”


Veilig thuis herstellen

Uit onderzoek blijkt dat het veilig is om mensen thuis te laten herstellen. En voor patiënten maakt het deze periode veel dragelijker. “In je eigen omgeving voel je je nu eenmaal beter op je gemak. In je eigen bed, met je eigen eten en je naasten in de buurt,” aldus Van Zaane. “Bovendien loop je thuis minder risico op infecties.”
Internist-hematoloog Van Zaane: “In je eigen omgeving voel je je nu eenmaal beter op je gemak. In je eigen bed, met je eigen eten en je naasten in de buurt.”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor thuis herstellen, moeten patiënten aan een aantal voorwaarden voldoen. “Belangrijk is vooral dat de patiënt op het moment van ontslag naar huis, nog nauwelijks klachten heeft. En dat hij of zij op maximaal een uur reisafstand van het Flevoziekenhuis woont. Verder moet er 24 uur per dag een mantelzorger aanwezig zijn,” vertelt de hematoloog. “De patiënt krijgt ook een aantal leefregels mee naar huis. Die gaan bijvoorbeeld over een goede handhygiëne, voeding, het veilig ontvangen van bezoek en instructies over wanneer hij of zij het ziekenhuis moeten bellen.”

Controle

Drie keer per week komt de patiënt voor controle naar het ziekenhuis. “Als alles goed gaat, mag hij of zij daarna weer terug naar huis. Is dat niet het geval, dan kan het nodig zijn dat iemand alsnog wordt opgenomen,” zegt Van Zaane. Ook als de gezondheid van de patiënt tussendoor verslechtert, is acute en adequate zorg in het ziekenhuis gegarandeerd. Van Zaane: “Juist omdat deze mensen zo kwetsbaar zijn, is een snelle behandeling essentieel.”

De juiste zorg op de juist plek

Als een stamcelpatiënt thuis verblijft in de kwetsbare periode en ons belt met klachten, krijgt hij of zij altijd voorrang. Op de afdeling Spoedeisende Hulp zijn alle medewerkers van deze richtlijn op de hoogte en ook de ambulancedienst is geïnformeerd. Van Zaane legt uit; “Ook op een drukke avond of tijdens de nacht wordt de patiënt meteen bij aankomst in het ziekenhuis door een arts gezien. Als het nodig is geven we direct op de Spoedeisende Hulp antibiotica en doen we aanvullend onderzoek. Daarna wordt de patiënt zo snel mogelijk weer op de afdeling Oncologie-Hematologie opgenomen. Bovendien hebben we 24 uur per dag een hematoloog beschikbaar voor overleg en is er altijd een bed beschikbaar voor heropname. Zo bieden we ook deze kwetsbare patiënten de juiste zorg op de juiste plek.”

Samenwerking met het Amsterdam UMC

Het Flevoziekenhuis en het Amsterdam UMC werken al jaren intensief samen. Door krachten te bundelen kunnen beide ziekenhuizen doen waar ze goed in zijn. De kwaliteit van de zorg in de regio neemt daardoor toe. Voor patiënten betekent dit dat meer behandelingen dichter bij huis beschikbaar zijn. Het Amsterdam UMC krijgt – door de samenwerking met het Flevoziekenhuis- de ruimte om aan meer patiënten nóg complexere zorg te bieden, omdat het Flevoziekenhuis een deel van de patiënten van het Amsterdam UMC kan overnemen. En artsen in opleiding tot hematoloog kunnen in het Flevoziekenhuis een deel van hun opleiding doen, om te leren over de ziekten en behandelingen waar het Flevoziekenhuis goed in is.


Vorige artikel

Renovatie Zwolse brug bij Urk afgerond

Cultuurfonds Almere sluit tweede succesvolle reeks corona gerelateerde projecten af

Volgende artikel
Share
Tweet
Pin
Share