Rotary helpt al 20 jaar in Almeerse natuur

Rotary helpt al 20 jaar in Almeerse natuur

Afgelopen week heeft een enthousiaste groep van de Rotary Almere-Weerwater weer geholpen in het leefgebied van de rugstreeppad in Almere Poort.

De vrijwilligers hebben onder leiding van Landschapsbeheer Flevoland met de zeis veel werk verzet om het riet rond de poelen te maaien. Tijdens de welverdiende pauze op deze snikhete avond kwam ter sprake dat deze samenwerking begonnen is in 2000. Twintig jaar groene samenwerking dus.

In die twintig jaar is er een scala aan werkzaamheden op het terrein van natuurbeheer voorbijgekomen. Het eerste jaar kwam de groep naar het Beatrixpark om een broeihoop voor ringslangen aan te leggen en konden de poelen daar altijd wat extra onderhoud gebruiken.

De jaren erna verplaatste de groep zich naar het Vroege Vogelbos met als klus o.a. boomkorven plaatsen rond jonge aanplant tegen vraat van schapen en reeën.

Daarna werd het Cruquiuseiland in het Hannie Schaftpark de vaste stek voor hun avond werken in de natuur. In dit onbekende, prachtige stukje natuur werden de wandelpaden vrijgehouden door te zagen, te snoeien en te maaien. Ook de ijsvogelwand werd jaarlijks onderhouden.

En nu dan alweer enkele jaren in Almere Poort aan de slag voor de rugstreeppadden. De poelen, speciaal voor deze amfibieën aangelegd, moeten kale oevers hebben en mogen absoluut niet dichtgroeien. Alleen dan blijven ze aantrekkelijk voor de rugstreeppad om in het voorjaar te paren en eieren te leggen.

Landschapsbeheer is blij met de goede samenwerking met de Rotary Almere-Weerwater en hoopt die nog jaren te kunnen voortzetten.

Bomen voor koeien

Bomen voor koeien

Vroeger stonden in bijna ieder weiland heggen, bosjes en grote bomen. Tegenwoordig zie je vaak alleen nog kale grasvlaktes, begrensd door prikkeldraad of sloten. Het vee staat in de hete zon of zonder bescherming in de striemende regen.

Reden voor de campagne ‘Bomen voor koeien’. Een campagne om meer bomen in de wei te krijgen waar vee beschutting kan vinden. Beschutting tijdens warme dagen tegen zon, maar ook tegen regen en wind. Koeien, schapen, kippen en paarden zijn er net zo blij mee als wij mensen.

Wij zoeken ook deze zomer voor de actie “Bomen voor koeien” boeren, hobbyboeren en particulieren in Flevoland die 200 stuks bosplantsoen willen aanplanten.

Dit plantseizoen is er ruimte voor 20 deelnemers die een gratis schaduwhaag voor het vee aanleggen. Een schaduwhaag bestaat uit 200 stuks bosplantsoen (bomen en struiken, 60-100 cm hoog) met een afmeting van ca. 6 x 60 meter.

De bomen en struiken zijn van inheemse, autochtone herkomst, passen in het landschap en worden uiteraard zó aangeplant dat het vee er baat bij heeft.

Interesse?

Lijkt het u wat voor uw koeien, kippen, paarden, varkens of schapen? Meldt u dan aan bij Landschapsbeheer Flevoland. Vervolgens wordt in samenspraak met u bepaald welke locatie geschikt is en welke soorten gewenst zijn. Daarna bestelt u middels een door Landschapsbeheer opgestelde bestellijst het plantmateriaal en tekent u na aanplant een eenvoudige overeenkomst dat u goed voor de struiken en bomen zult zorgen.

Hebt u interesse om ‘bomen voor koeien’ te planten, neem dan contact op met Rudy Brummelman via brummelman@landschapsbeheer.net of 06-27437823.

Op de website van Landschapsbeheer vindt u aanvullende voorwaarden en meer informatie over de campagne.

Kijk ook eens op de site van Bomen voor Koeien. Als particulier kunt u ook een certificaat kopen waarvoor een boom wordt geplant.

Logo Bomen voor Koeien
Logo Bomen voor Koeien

Almeerse inwoners meten waterkwaliteit

Almere deed samen met haar inwoners onderzoek naar het water in de stad. Waar blijft water op straat staan na een hevige regenbui? Welke stoffen, bacteriën en organismen komen in het water voor? Wat zijn de beste locaties om te zwemmen? Bijna honderd deelnemers haalden informatie op over het water in Almere met het eerste citizen science-project van gemeente Almere in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland: Almere meet water. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in de speciale editie van de Natte Krant.

Inzicht waterkwaliteit door inzet bewoners

Hoewel bij dit soort onderzoeken de 65-plussers vaak oververtegenwoordigd zijn, waren in Almere alle leeftijdsgroepen goed vertegenwoordigd. Aan het onderzoek deden ook scholieren van meerdere middelbare scholen en studenten van Aeres MBO mee. Het inzetten van inwoners voor metingen is nieuw en gaf goed inzicht over de waterkwaliteit. De resultaten waren goed: het water is bijna overal helder en op veel punten is de waterkwaliteit goed. Bij het waterbelevingsonderzoek geven de deelnemers gemiddeld een 7,8 voor hoe goed ze het water kunnen gebruiken voor activiteiten, zoals zwemmen of wandelen. Het meten van water op straat was een stuk lastiger, omdat er een grote bui moet zijn en dan moet ook nog net op die plek het water blijven staan. Het meten van de regen met een regenmeter is door de bewoners wel veel gedaan.

Het vervolg

In navolging van ‘Almere meet water’ willen we de inwoners goed informeren over hoe verstandig het is om ergens te zwemmen. Ook wordt er bij vervolgonderzoek gekeken of er manieren zijn om het meten van water op straat makkelijker te maken. Er wordt nu gekeken naar de vorm van een eventueel vervolgonderzoek. Vanwege het coronavirus is een vervolg op Almere meet water nog niet gestart. Heeft u een goed idee, laat het dan weten via www.almeremeetwater.nl. Lees meer over de resultaten van het onderzoek op watermagazine.almere.nl/natte krant-almeremeetwater

Almere meet water is een onderdeel van Waterplan Almere. Het Waterplan Almere is een gezamenlijke ambitie van de gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland om Almere verder te versterken als ondernemende, klimaatbestendige en veelzijdige waterstad.

Turbojaar voor kerkuilen

Het jaar 2019 was voor de kerkuilen en hun uilskuikens weer een goed jaar. De Kerkuilenwerkgroep Oost-Flevoland heeft nog nooit meegemaakt dat er zoveel uilskuikens zijn uitgevlogen. “Door de gunstige droge weersomstandigheden waren veel muizen aanwezig in het landbouwgebied” vertelt Lykele Zwanenburg. “Door een webcam in de kast bij de familie Beye weten we dat het eerste ei hier op 20 maart is gelegd. Ik ben benieuwd
wanneer het eerste ei dit jaar is gelegd.”

De zomer kende twee zeer warme perioden. “In de eerste periode waren de eerste uilskuikens al uitgevlogen” vervolgt Lykele. “Tijdens de tweede warme periode waren de kerkuilen nog bezig met het uitbroeden van het tweede legsel. Gelukkig zijn er geen jongen uit de kast gesprongen vanwege de hitte.”

Naast de vast bewoonde kasten zijn er in 2019 op een zestal nieuwe adressen voor het eerst kerkuilen gaan broeden. “Heel bijzonder was een tweede broedsel met 13 eieren. Dit broedsel is helaas mislukt; alle eieren waren onbevrucht.
Tijdens de controles en ringsessies is er altijd volop belangstelling van de bewoners en genodigden. Zo ook op het bedrijf van de familie Jeuken, waarbij een grote groep scouts uit Dronten kwam kijken. Geïnteresseerd luisterden zij naar het verhaal van ringer Hans Docter. Het ringen is voor iedereen altijd een bijzonder moment” besluit de ervaren ringer.

Totalen van het turbojaar 2019:
1e broedsels: 41 met 178 pullen – waarvan 1 broedsel mislukt.
2e broedsels: 17 met 50 pullen – waarvan 4 broedsels mislukt.
Totaal 58 broedsels waarvan 53 broedsels geslaagd met 228 jongen.

“Wist u dat een kerkuil tussen de 1500 en 2000 muizen eet per jaar?”

Als u de Kerkuilenwerkgroep een warm hart toedraagt kunt u donatie/gift storten op banknummer
NL68 RBRB 0783 1423 74 ten name van L. Zwanenburg , inzake Kerkuil bescherming.

Smul van eigen oogst

Lokaal produceren van voedsel, verzamelen, verwerken en lokaal smullen is niet alleen hip maar ook heel gezond. Almere heeft veel te bieden als het gaat om eten van eigen bodem. Wil je zelf aan de slag in een moestuin? Kijk op de website www.duurzaamalmere.nl

Hoe groot is jouw voedsel voetafdruk?

Met jouw keuze voor voedsel, het doen van boodschappen, koken en afval bepaal je de grootte van jouw ecologische voedsel voetafdruk. Doe de test op www.flevolandsevoetafdruk.nl en ontvang tips over hoe jij jou voedsel voetafdruk kunt verkleinen.

Maak kans op een Pakket ‘wild plukken’

Wildplukken is leuk en gezond! De planten en vruchten worden niet bespoten, zitten bomvol met goede voedingsstoffen. En, niet onbelangrijk, je bent in beweging en ervaart de natuur dichtbij! Let erop dat je zoveel mogelijk alleen naar buiten gaat en je aan de 1.5 meter afstand houdt. Pluk op schone plekken en met respect voor de natuur. Deel voor 1 juni jou favoriete wildpluk recept via info@nmfflevoland.nl met in het onderwerp/titel van je mail ‘wildplukrecept’

Proef de Rijke Oogst

Proef de Rijke Oogst is een magazine voor de moestuinliefhebber die wil tuinieren met respect voor de natuur. Tuinieren zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en mét de inzet van de natuur.  Exemplaar gratis ontvangen? Stuur een e-mail naar info@nmfflevoland.nl.

Wereld Waterdag: een interactieve dag voor jong en oud

Foto: Marjolein den Hartog

Waterpeilbeheersing, moerasreset, waterkwaliteit en inpolderen: het klinkt misschien ingewikkeld en niet zo spannend, maar op Wereld Waterdag bij Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders worden alle bezoekers, van jong tot oud, vanzelf enthousiast!

Theater op stelten

Bijvoorbeeld door het bijwonen van een bijzondere voorstelling van twee prachtige peilschalen die op een theatrale manier vertellen over het moeras en waterpeilbeheersing. Kinderen leren alles over het onderwerp door deze interactieve voorstelling die op Wereld Waterdag een paar keer wordt opgevoerd. Bezoekers mogen aansluiten wanneer zij willen. Daarnaast is er een quiz en mogen kinderen ook zelf steltlopen.

Zelf experimenteren

Kinderen en gezinnen kunnen bij twee interactieve installaties van Belevenisonderwijs deel uitmaken van het ecosysteem van het moeras of zelf ‘Flevoland opspuiten’. Verder kunnen creatievelingen zich uitleven bij het bootjes en eendjes vouwen onder begeleiding van een origami-specialist. Dit doorlopende programma is van 13:00 tot 16:30 gratis te beleven en bezichtigen bij Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders.

Wildernis Onder Water (WOW)

Speciaal voor de Wereld Waterdag op 22 maart komt de onderwater-boswachter weer langs! Tijdens deze WOW-middag (Wildernis Onder Water) ga je op ontdekkingstocht met de onderwater-boswachter. Wat leeft er in en op de Oostvaardersplassen? Hoe ver kun je in het water kijken? Door middel van proefjes met het water, emmertjes, schepnetjes en onderwaterkijkers leer je hier spelenderwijs meer over.

Deze WOW-middag duurt van 13:15 tot 14:45 en biedt plek aan 25 kinderen! Het kost €3,- per kind. Mee met de ‘onderwaterboswachter’? Boek dan via deze link: www.staatsbosbeheer.nl/WOWoostvaardersplassen

Natuurbelevingcentrum

Bij Oostvaardersplassen Almere worden het hele jaar door verschillende (educatieve) activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Staatsbosbeheer, Almere City Marketing en Stichting Stad & Natuur werken daar samen aan een gevarieerd programma. Wereld Waterdag vindt plaats bij Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders, Oostvaardersbosplaats 1 in Almere. De toegang is gratis, voor de Wildernis Onder Water-activiteit wordt een bijdrage gevraagd.

In Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders is verder een kleine expositie, er worden films gedraaid, er is een panoramaruimte met verrekijkers en een kraaiennest met telescoop. Een goed startpunt voor een lange of korte wandelingen of voor een versnapering bij horecagelegenheid Paviljoen de Oostvaarders. Het Natuurbelevingcentrum is iedere dag geopend van 10:00 tot 17:00.

1 2 3 4