Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd

Vanaf 30 juni is de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd. Met de nieuwe voucher Internationaal Ondernemen is er nu ook subsidie beschikbaar voor MKB-bedrijven met internationale ambities. Provincie Flevoland stelt hiervoor extra financiële middelen beschikbaar.

Internationale groeiambities waarmaken

Sinds juli 2018 kunnen MKB-ers met groeiambities aankloppen bij Horizon Flevoland om gebruik te maken van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland. Een voucher is een financiële tegemoetkoming voor MKB-ers om de onderneming verder te ontwikkelen, activiteiten uit te breiden om zo te groeien en de volgende stap te kunnen zetten. Naast de vouchers Kennis & ExpertisePersoonlijke Ontwikkeling en Bedrijfsscholingsscan, is het palet nu uitgebreid met de voucher Internationaal Ondernemen. Met deze voucher kunnen ondernemers onder andere kennis en faciliteiten van derden inhuren voor het vergroten van het verdienvermogen van het bedrijf. Deelname aan een buitenlandse handelsmissie of een beurs komt ook in aanmerking voor subsidie.

Nieuwe wegen uit de crisis

Provincie Flevoland en Horizon Flevoland hopen dat op deze manier bedrijven gestimuleerd worden om nieuwe wegen uit de crisis te vinden. Veel ondernemingen zijn door de coronacrisis genoodzaakt om nieuwe strategieën te bedenken. Een daarvan kan zijn het veroveren van markten over de grens. Wat eerst een plan voor de verre toekomst was, kan nu dankzij extra geld versneld gerealiseerd worden.

Veerkracht en nieuwe groeistappen

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: ‘Juist in deze tijd is het belangrijk dat onze MKB-bedrijven veerkracht tonen en nieuwe groeistappen zetten. Provincie Flevoland wil gezonde en ambitieuze bedrijven op alle mogelijke manieren steunen. Zo versterken we MKB in Flevoland in haar internationale groeiambities.’

Doelgroep

Er is € 300.000 beschikbaar voor de nieuwe voucher. Een voucher kan tot 31 december 2021 worden aangevraagd door een ervaren ondernemer die eigenaar is van een financieel gezond MKB-bedrijf waar meerdere personen werkzaam zijn. Voor alle vier de vouchers geldt dat de ondernemer 50% zelf dient te investeren. Voor de overige 50% kan een voucher worden ingezet tot een maximum van € 15.000.

Voor meer informatie over de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland kijk op horizonflevoland.nl/voucherregeling-flevoland

Nieuw Groeifonds voor ondernemers in Flevoland

Nieuw Groeifonds voor ondernemers in Flevoland

Staatssecretaris Mona Keijzer bevestigt ROM-status voor Horizon Flevoland

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de formele status van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Horizon Flevoland bevestigd met een jaarlijkse exploitatiesubsidie voor onder meer verduurzaming, digitalisering en internationalisering van het bedrijfsleven in Flevoland. Daarnaast stellen ministerie en provincie samen € 16 miljoen – ieder € 8 miljoen – financiering beschikbaar voor een nieuw Groeifonds bij Horizon Flevoland, die naar verwachting dit najaar beschikbaar zal zijn.

Economische structuur versterken

Horizon Flevoland is de uitvoeringsorganisatie van het economisch programma van provincie Flevoland. Hiermee speelt deze organisatie een cruciale rol in het versterken van de economische structuur in de regio. Horizon Flevoland ondersteunt ondernemers in een duurzame groei. Dit doen zij door het exploiteren en beheren van fondsen en regelingen.

Daarnaast verbindt de ontwikkelingsmaatschappij bedrijven met elkaar rondom kansrijke thema’s zoals landbouw, voedsel en de circulaire economie. Ook helpen zij buitenlandse bedrijven met het opzetten van een vestiging in Flevoland en ondersteunen ze Flevolandse bedrijven met internationale ambities.  

Toegang tot nieuwe regelingen

Staatssecretaris Mona Keijzer, Gedeputeerde Jan-Nico Appelman en Horizon Flevoland-directeur Marco Smit zijn erg blij dat Horizon Flevoland nu de officiële Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) status heeft gekregen. Deze status betekent de erkenning van een exclusieve relatie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en geeft toegang tot nieuwe regelingen voor ondernemers in Flevoland. Een mooi voorbeeld hiervan is de Corona-OverbruggingsLening (COL), die reeds door Horizon Flevoland wordt uitgevoerd.

Meer maatwerk, fondsen en mogelijkheden

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman:

‘De ROM-status voor Horizon Flevoland is zeer waardevol voor Flevoland. De bedrijven gaan dat zeker merken: meer maatwerk, meer fondsen en mogelijkheden. Juist in deze tijd hebben ondernemers alle mogelijke steun nodig. Ik ben ervan overtuigd dat de ondersteuning die Horizon Flevoland biedt, zal leiden tot versterking van bestaande bedrijven en komst van nieuwe, innovatieve ondernemingen.’

Ondernemers pitchen 1,5-meter-economie ideeen

Tien ondernemers uit Almere mogen op 9 juli in twee minuten tijd hun ‘corona-proof’ ideeën toelichten om de 1,5 metereconomie vorm te geven. Dat initiatief lanceren de gemeente Almere en Almere Citymarketing in samenwerking met Almere Zaken, de Nieuwe Bibliotheek, FC Almere City, Flevolandse Zakenvrouwen, Omroep Flevoland, Innofest, het Ondernemersplein, Ons Almere, OVSA, Rabobank Almere, Urban Greeners, Aeres Hogeschool, VBA en Windesheim op 18 juni.

De ondernemerspitch is een mooie manier om de creativiteit en het ondernemerschap in Almere zichtbaar te maken en in te zetten om de negatieve economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis in de stad te beperken.

Ondernemers presenteren, individueel of gezamenlijk, hun ideeën voor een panel.De winnaars krijgen vervolgens toegang tot het netwerk van de samenwerkende organisaties en ondersteuning bij de uitvoering van hun plannen door alle samenwerkende partijen. Alle ingezonden initiatieven worden zichtbaar gemaakt op het online ideëenplatform dat op de website hetkaninalmere.nl/ondernemerspitch staat. Hierdoor wordt ‘coronaproof’ ondernemerschap aangemoedigd en een groter publiek in de regio geïnspireerd.

Nieuwe uitdagingen

De corona crisis stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Veel ondernemers hebben de grootste moeite hun bedrijf overeind te houden. De ondernemerspitch moedigt ‘corona-proof’ ondernemerschap aan en maakt goede ideeën zichtbaar voor een groot publiek. De initiatiefnemers willen hiermee ondernemerschap stimuleren dat bijdraagt aan een duurzaam en economisch innovatief Almere binnen de lijnen van de 1,5 meter-samenleving. Ondernemers kunnen zich tot en met 3 juli aanmelden via hetkaninalmere.nl/ondernemerspitch

Op donderdag 9 juli krijgen, na een voorselectie, 10 ondernemers de kans om hun idee voor de 1,5-meter-economie aan de jury toe te lichten. De geselecteerde ondernemers worden op maandag 6 juli bekend gemaakt. Inzendingen mogen individuele initiatieven zijn of gezamenlijke. Het panel selecteert drie beste initiatieven op basis van de volgende criteria:

Creatieve, out of the box, snel schaalbare oplossingen met een positieve economische en maatschappelijke impact
Bijdragen aan een slim, groen en gezond Almere. Daarbij valt ook te denken aan samenwerking met andere ondernemingen.
Het panel bestaat uit:

  • Maaike Veeningen, Wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
  • Jeroen Mustert, CEO HG
  • Ali B, ondernemer, cabaretier en rapper
  • Annemarie Jorritsma, Lid 1ste kamer
  • Stijn Nijhuis, CEO Enreach
  • Ferry Huurman, Directievoorzitter Rabobank Almere.

Weer half miljard naar gemeenten voor ´TOZO´

Gemeenten hebben vrijdag nog eens 550 miljoen euro ontvangen voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Veel zelfstandigen zijn tevreden met de wijze waarop gemeenten tijdens de coronacrisis omgaan met de aanvragen van inkomensondersteuning, maar de verschillen zijn groot.

2 miljard

Het nieuwe voorschot gaat zowel naar uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) als naar de werkelijke bedragen voor zelfstandigen. In totaal komt het bedrag dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft overgemaakt op twee miljard. Eind april hadden 343.000 zelfstandigen om de corona-ondersteuning gevraagd.

Regeling uitgebreid

De regeling voor zelfstandigen wordt vrijdag ook uitgebreid met AOW’ers en grenswerkers met een onderneming. Pensioengerechtigde zelfstandigen kunnen leningen aanvragen tegen een lage rente om de crisis door te komen. Zelfstandigen die in Nederland wonen maar in een ander Europees land (EU-landen en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) hun onderneming hebben, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor inkomensondersteuning. Zelfstandigen die in een ander Europees land wonen en een onderneming in Nederland hebben, kunnen vanaf 18 mei overbruggingsleningen aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Tweede pakket

Tot eind mei kunnen zelfstandigen de ‘corona-ondersteuning’ aanvragen, voor een totaal van drie maanden. Volgende maand komt het kabinet met een tweede pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers met problemen door de coronacrisis. Veel zelfstandigen zijn tevreden met de wijze waarop gemeenten tijdens de coronacrisis omgaan met aanvragen van inkomensondersteuning, maar de verschillen zijn groot. Ongeveer 30 procent is er juist negatief tot zeer negatief over. ‘Jammer genoeg moet toch nog een kwart van de zelfstandigen langer dan vier weken wachten op een reactie van hun gemeenten. Dat is te lang en ook niet goed’, constateert vakbond FNV Zelfstandigen op basis van een enquête onder ruim 1.300 zelfstandigen over de uitvoering van de Tozo-regeling.

Divers beeld

Ongeveer een vijfde van de zelfstandigen ontving binnen een week na de aanvraag geld op de rekening. ‘We zien ook hier weer een divers beeld, maar omdat de Tozo eigenlijk nog maar zo jong is, geven ook veel respondenten aan dat ze nog niets hebben ontvangen.’ De verschillen in tevredenheid lijken vooral te komen door de snelheid van betalingen van de gemeenten, aldus FNV. Gemeenten die snel betalen, of werken met voorschotten, worden vaak beter beoordeeld. Goed beoordeelde gemeenten zijn vooral kleiner zoals Aa en Hunze, Zwijndrecht, maar ook Amersfoort en Nijmegen. Minder positief zijn de zelfstandigen over onder meer Groningen en Tilburg.

Bron ANP

Nieuw digitaal portaal Tozo

Tozo aanvragen van voor 29 april werden per e-mail gedaan via een intakeformulier. Met de nieuwe portaal zelfstandigenloketflevoland.nl kunnen aanvragers via de button onder Covid 19 hun aanvraag indienen en hun dossier inzien met DigiD. Zij ontvangen daarna automatisch bericht over de status van de aanvraag. Dit digitaal klantdossier draagt bij aan een betere communicatie en snellere afhandeling van de aanvragen.

1 2 3 4