Privacybeleid

Persbureau Almere, gevestigd aan Korenbloemweg 49, 1338 ST te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat je in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina vertellen wij je welke gegevens wij verzamelen wanneer je onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen, en hoe de site hiermee je gebruikservaring verbetert. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Persbureau Almere. Je dient zich ervan bewust te zijn dat Persbureau Almere niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Je kunt contact met ons opnemen via de contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persbureau Almere verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk van het type contact).

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Persbureau Almere of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Persbureau Almere of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die wij – waar nodig – verwerken zijn:

 • je voor- en achternaam
 • je adresgegevens
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • je IP adres
 • je inloggegevens op uw systemen, en
 • gegevens over je activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelt worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persbureau Almere verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om je gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of je op de hoogte te houden van interessante content en acties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Persbureau Almere neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Persbureau Almere) tussen zit.

Je kunt ons altijd vragen welke computerprogramma’s of computersystemen wij gebruiken.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Persbureau Almere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen. Persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang de relatie duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persbureau Almere verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je verteld over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Nog even in het kort:

Deze site gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Deze site gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen Daarnaast plaatsen wij statistische cookies die ons helpen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven.

Lees hier meer over cookies en het gebruik hiervan op deze site. Je vindt hier ook informatie over hoe je je helemaal af kunt melden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Persbureau Almere en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jezelf of een andere, door je genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen via onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat je degene bent die het verzoek tot inzage heeft gedaan, vraag ik je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Persbureau Almere wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Persbureau Almere neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Persbureau Almere heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware op onze PCs, zoals een virusscanner en firewall.
 • beveiligingssoftware op de website.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien in de adresbalk aan de letters ‘https’ en het hangslotje voor de naam.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij nog voldoen aan dit privacybeleid. Als je vragen heeft over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 4 juli 2020.