Zonnepanelen op Flevolandse schooldaken

Zonnepanelen op Flevolandse schooldaken

Provincie Flevoland heeft een potentieel van 199 schoolgebouwen waar zonnepanelen op kunnen. Deze scholen spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om schooldaken niet onbenut te laten en energiebesparing te realiseren helpt Schooldakrevolutie samen met het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) de provincie om scholen te verduurzamen.

Vanaf september 2020 begint de Schooldakrevolutie in Flevoland. Er is een potentie van 65.000 zonnepanelen op de daken van Flevolandse schoolgebouwen. Om een beeld te geven: daarmee zou genoeg energie kunnen worden opgewekt voor 7.800 Flevolandse huishoudens.

Ambities

Gedeputeerde Jop Fackeldey: “De ambities van Stichting Schooldakrevolutie passen heel goed binnen de ambities van de provincie. Samen met vele andere regionale partijen hebben we in de Flevolandse Energieagenda (FEA) vastgesteld dat we bijdragen aan een CO2-neutraal Flevoland in 2050. Door alle schooldaken vol te leggen met zonnepanelen en te verduurzamen, zetten we een mooie stap richting het behalen van deze missie!

Duurzaam en educatief

Provincie Flevoland heeft Schooldakrevolutie voor energieopwekking en EEF voor energiebesparing gevraagd. Energie-experts nemen persoonlijk contact op met alle schoolbesturen, brengen de mogelijkheden van duurzame energie-opwek en energiebesparing van schoolgebouwen in kaart en begeleiden de vervolgstappen.

Naast de CO2-besparing die zonnepanelen opleveren, leert verduurzaming op school toekomstige generaties spelenderwijs over zonnestroom. In de klas leren jongeren over klimaatverandering en de gevolgen ervan. Met de komst van zonnepanelen zien ze ook wat er nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Jeffrey van Poppel, directeur Schooldakrevolutie: “We zijn heel blij dat de provincie Flevoland ons ondersteunt. Met de provincie achter ons kunnen we de schoolbesturen nog beter stimuleren en helpen om met zonnepanelen aan de slag te gaan.

Willem Enklaar, directeur stichting DE-on: “De afgelopen jaren hebben we al veel bedrijven en instellingen kunnen helpen met verduurzaming en energiebesparing. Het is mooi dat we nu ook met de scholen in Flevoland aan de slag gaan. EEF kan juist hier van grote betekenis zijn. Zonne-energie en energiebesparing zijn immers niet de core-business van scholen. Voor EEF wel. Met praktische kennis, capaciteit en financiële middelen helpen we de scholen écht verder.

Over Stichting Schooldakrevolutie

Als onderdeel van de energietransitie wordt de Schooldakrevolutie ontketend om de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen. Schooldakrevolutie is onderdeel van het landelijke programma ‘Scholen op koers naar 2030’ en ondersteunt scholen om 49% CO2-reductie te realiseren.

De missie van de Schooldakrevolutie is om alle kinderen in Nederland te laten leren op, en over zonne-energie van eigen schooldak. De stichting heeft geen winstoogmerk. Meer informatie: www.schooldakrevolutie.nl.

Over Energie Expertisecentrum Flevoland van Stichting DE-on

Stichting DE-on is de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on). Met het Energie Expertisecentrum Flevoland helpen we ondernemers, non-profit organisaties en energiecoöperaties in Flevoland bij de ontwikkeling en realisatie van hun duurzame energie- en energiebesparingsprojecten, met expertise en financiering.

Ons doel? Het versnellen van de energietransitie in Flevoland en daarmee het versterken van de lokale economie. Meer informatie: www.deonflevoland.nl.

Geniet van de zon! Wek zelf zonne-energie op

Geniet van de zon! Wek zelf zonne-energie op

Geniet van de zon! Want die geeft ons energie. Letterlijk en figuurlijk. Energieloket Flevoland geeft
u graag onafhankelijk advies over de mogelijkheden om zelf duurzaam zonne-energie op te
wekken.

Onze energieadviseurs bekijken graag met u de mogelijke opties en checken of uw dak wel geschikt
is voor zonnepanelen. En welke financiële mogelijkheden en subsidies interessant kunnen zijn.

Gratis give away: ‘lekker koelen’

De komende maanden zal de zon veel schijnen. Hoe hou je het thuis koel tijdens een warme zomer?
Ga voor hittebestendige én energiezuinige oplossingen.

Gooi bijvoorbeeld op warme zomerdagen ’s nachts de ramen open en sluit overdag zoveel mogelijk de zonwering, gordijnen én ramen.

Het energieloket kan u helpen met onafhankelijk koeladvies. Als u langskomt bij een van de lokale
inloopspreekuren ontvangt u een gratis waaier. Ook dat helpt bij warme dagen.

Heeft u een vraag? Wij beantwoorden deze graag.

Kijk voor de bezoektijden van onze lokale spreekuren en meer informatie op
www.energieloketflevoland.nl. Wij staan u graag ook te woord telefonisch 0320-25 35 05 of via onze
chatservice. Mailen kan via info@energieloketflevoland.nl.

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. 
Energieloket Flevoland helpt!

Forteiland Pampus verkoopt kerstpakketten in de zomer

Forteiland Pampus verkoopt kerstpakketten in de zomer

Vanaf juni 2020 start Forteiland Pampus met het verkopen van Kerstpakketten. Vanwege het coronavirus lagen alle zakelijke en museale activiteiten op het eiland stil. Als de wind verandert moeten de zeilen worden bijgezet: er is op Pampus nu meer ruimte voor cultureel-ondernemerschap dan ooit.

Pampus in zwaar weer

Pampus is een forteiland in het IJmeer, en als onderdeel van de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn de inkomsten stilgevallen: het museum bleef gesloten, evenementen waren niet mogelijk en het horecapaviljoen bleef dicht.

De regels worden verruimd, Pampus gaat weer open voor publiek, maar mist een groot deel van zijn jaaromzet. Tijdens de lock-down heeft het Pampus-team niet stilgezeten. Bart Kuilman, lid van de directie: “Anticyclisch denken en een aangeboren drang naar zelfredzaamheid, dat omschrijft de eigenwijze Pampusorganisatie. Resultaat: een Kerstpakket midden in de zomer.

Origineel, duurzaam en MVO-proof

Het Pampus kerstpakket bevat in eerste instantie een avontuur in de vorm van een toegangskaart voor veerboot en eiland, inclusief museum. Naast deze ervaring biedt het pakket een selectie duurzame producten die niet alleen goed van kwaliteit zijn, maar het pakket ook economisch-duurzaam maken: zowel Pampus als de (veelal horeca-) leveranciers worden hiermee geholpen.

De verkoop start per juni 2020 en loopt tot september. Stichting Forteiland Pampus en de ondernemers achter de horeca- en evenemententak zijn ervan overtuigd met dit initiatief een financieel gezonder exploitatie van het erfgoed te garanderen.

Start tweede fase werkzaamheden aansluiting A6

De werkzaamheden voor het bouwen van het viaduct en de duiker op de A6 verlopen voorspoedig. Vanaf dinsdagavond 19 mei worden de werkzaamheden op het deel Almere naar Lelystad opgepakt. Daardoor wijzigt de verkeerssituatie.

Verandering verkeerssituatie

Om de werkzaamheden bij de A6 af te kunnen ronden, gaat in de avond en nacht van dinsdag 19 mei op woensdag 20 mei de verkeerssituatie veranderen. Het verkeer vanuit Almere richting Lelystad gaat naar de andere weghelft over een lengte van twee kilometer. De maximum snelheid blijft 70 km/uur. Verkeer over de A6 moet rekening houden met een extra reistijd van zo’n 10 tot 30 minuten. Vanwege de maatregelen rondom het COVID-19 Coronavirus kan de extra reistijd ook minder zijn dan 10 minuten. Er blijven altijd twee rijstroken beschikbaar van Lelystad naar Almere en andersom. Deze verkeerssituatie duurt tot half juni.

Voorbereiding

Van dinsdag 19 mei op woensdag 20 mei wordt in de avond en nacht de verkeerssituatie gewijzigd. Daarvoor is er een tijdelijke afzetting van één rijstrook in beide richtingen en zal er mogelijk ook een korte verkeersstop zijn.

Verse soja uit Flevoland smaakt naar meer

Annemiek Vlaming controleert de juiste diepte (4/5cm) voor de boontjes | Fotostudio Wierd

Onder de noemer Dutch Edamame, starten vandaag zeven telers met het zaaien van 28 hectare verse soja op Flevolandse bodem. Het eiwitrijke initiatief, ondersteund door provincie Flevoland, DutchSoy en Green Organics, krijgt hiermee een vervolg. Afgelopen jaar stond in het teken van kennis opdoen over veredeling, teelt en de markt. Dit jaar richten de boeren zich op een hogere oogst opbrengst en de verkoop in de Nederlandse supermarkt.

Slimme aanpassingen

Op basis van rassenonderzoek is er een bewuste boonkeuze gemaakt en wordt er een maand eerder gestart met zaaien. Door langere dagen, met als gevolg meer warmteopname, wordt de kwaliteit van de boon versterkt en de oogst opbrengst verhoogd.

Marktpotentie

De markt is het afgelopen jaar verkend, contacten zijn gelegd en Dutch Edamame is als merk gelanceerd. De prijs van de Flevolandse boontjes is concurrerend gebleken en door de huidige ontwikkelingen wordt meer waarde gehecht aan lokaal en gezond voedsel. Op basis van deze ingrediënten verwachten de boeren dat de eerste verse sojaboontjes nog dit jaar worden verkocht in de Nederlandse supermarkt.

Dutch Edamame: van én voor eigen bodem

De peulvrucht haalt zelf stikstof uit de lucht om te groeien en verrijkt tegelijk de bodem. Duurzaam, smakelijk, praktisch en passend binnen de kringlooplandbouwambities van Nederland. Meer weten? Kijk op dutchedamame.nl.

Proeftuin Growing Green Proteins

Dutch Edamame is onderdeel van de proeftuin Growing Green Proteins, die de economische kansen én uitdagingen van de eiwittransitie onderzoekt. De teelt van verse soja in Nederland past in het beleid van de Europese Unie om minder afhankelijk te worden van import. Op Floriade Expo 2022 presenteren we de pilots in ons Innovatiepaviljoen. De proeftuin is onderdeel van de Agro Innovatiemotor van Landbouw Meerdere Smaken.

Geld van VSBfonds voor Flevolandse initiatieven in coronatijd

Flevolandse initiatieven voor sociale of culturele activiteiten kunnen geld krijgen van het VSBfonds. Het fonds organiseert in samenwerking met CMO Flevoland een nieuwe ronde van Donatie op Locatie in Flevoland en de mogelijkheden van toekenning zijn als gevolg van de coronacrisis uitgebreid. Wie vóór 14 mei een idee voor een activiteit indient kan, bij goedkeuring, tot maximaal tienduizend euro ontvangen.

Medewerkers van VSBfonds spreken binnenkort met aanvragers om, in samenwerking met onder meer CMO Flevoland, meer te horen over hun ingediende initiatief dat lokale of regionale impact heeft. Als gevolg van de coronacrisis kunnen mensen nu ook projecten indienen die gaan over oplossingen of initiatieven die mensen helpen met elkaar verbinding te zoeken. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is 14 mei. Een gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot tienduizend euro. Binnen twee weken na het gesprek horen aanvragers of ze van VSBfonds een donatie krijgen.

Ideeën aanmelden

Wie een mooi idee heeft waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit kan zich melden. Het gaat om initiatieven waardoor mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap.
De nieuwe aanvraag moet vóór 14 mei binnen zijn bij het VSBfonds. Aanmelden kan via www.vsbfonds.nl. Op die website is ook alle informatie te vinden. Het VSBfonds nodigt kanshebbers vervolgens uit voor een persoonlijk gesprek. Binnen twee weken krijgen aanvragers daarna bericht of ze wel of niet een donatie krijgen.

Over VSBFonds

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

1 2 3 13